Pełnia Księżyca super Księżyc
Pełnia Księżyca (pixabay.com)

Zespół naukowców z NASA na podstawie badań wnętrza Ziemi oraz symulacji komputerowej przedstawił bardzo ciekawą ilustracją pokazującą etapy kształtowania się naszego naturalnego satelity – Księżyca. Jest wielce prawdopodobne, że Księżyc ukształtował się już około 100 milionów lat po powstaniu Układu Słonecznego.

Całość procesu kształtowania się Księżyca przestawia poniższe pięć ilustracji przygotowane przez zespół naukowców z NASA i innych ośrodków zajmujących się badaniem kosmosu:

Jak powstał księżyc
Grafika NASA

1. Około 4,6 miliarda lat temu, doszło rozpadu mgławicy, z której uformowała się gwiazda (Słońce). Otaczały ją chmury bardzo gęstego pyłu i gazu. Te zaś poddane siłom elektrostatycznym oraz grawitacyjnym zaczęły łączyć się w większe obiekty zwane planetozymalami.

Jak powstał Księżyc
Grafika NASA

2. Rozpoczęły się tworzyć planety. Przez kilka milionów lat, planetozymale oczyszczały mgławicę ze znajdujących się w niej gazów i pyłów, które otaczały nowe słońce. Ostateczne wiatr słoneczny przyczynił się do pozbycia pozostających gazów poza układ słoneczny, w ten sposób zatrzymany został wzrost nowych planet.

Jak powstał Księżyc
Grafika NASA

3. Pierwotnie Układ Słoneczny posiadał więcej planet poza tymi, które możemy obserwować dzisiaj. Wiele z nich zderzało się ze sobą, w ten sposób łącząc się w większe obiekty. Około 30 do 50 milionów lat po powstaniu Układu Słonecznego, ciało niebieskie o rozmiarach podobnych do współczesnego Marsa nazwane Theia zderzyło się z młodą Ziemią. W wyniku potężnej siły uderzeniowej doszło do połączenia dwóch ciał niebieskich, wokół którego obracała się ogromna ilość kosmicznego gruzu.

Jak powstał Księżyc
Grafika NASA
Jak powstał Księżyc
Grafika NASA

4. Kosmiczny gruz, wyrzucony w przestrzeń kosmiczną ukształtował się ostatecznie jako dwa ciała niebieskie – dwa księżyce, z których mniejszy miał około tysiąca kilometrów średnicy. Po około 100 milionów lat od tego wydarzenia, doszło do kolejnej kolizji i ukształtowania się nowego księżyca.5. Pomiędzy 5,1 a 3,8 miliarda lat temu, Księżyc był bardzo często bombardowany przez asteroidy. Efekt tego bombardowania możemy oglądać dzisiaj nawet przy prostym teleskopie.