Zespół naukowców z NASA na podstawie badań wnętrza Ziemi oraz symulacji komputerowej przedstawił bardzo ciekawą ilustracją pokazującą etapy kształtowania się naszego naturalnego satelity – Księżyca. Jest wielce prawdopodobne, że Księżyc ukształtował się już około 100 milionów lat po powstaniu Układu Słonecznego.

Całość procesu kształtowania się Księżyca przestawia poniższe pięć ilustracji przygotowane przez zespół naukowców z NASA i innych ośrodków zajmujących się badaniem kosmosu:

księżyc powstanie

1. Około 4,6 miliarda lat temu, doszło rozpadu mgławicy, z której uformowała się gwiazda (Słońce). Otaczały ją chmury bardzo gęstego pyłu i gazu. Te zaś poddane siłom elektrostatycznym oraz grawitacyjnym zaczęły łączyć się w większe obiekty zwane planetozymalami.

księżyc powstanie2

2. Rozpoczęły się tworzyć planety. Przez kilka milionów lat, planetozymale oczyszczały mgławicę ze znajdujących się w niej gazów i pyłów, które otaczały nowe słońce. Ostateczne wiatr słoneczny przyczynił się do pozbycia pozostających gazów poza układ słoneczny, w ten sposób zatrzymany został wzrost nowych planet.

księżyc powstanie3

3. Pierwotnie Układ Słoneczny posiadał więcej planet poza tymi, które możemy obserwować dzisiaj. Wiele z nich zderzało się ze sobą, w ten sposób łącząc się w większe obiekty. Około 30 do 50 milionów lat po powstaniu Układu Słonecznego, ciało niebieskie o rozmiarach podobnych do współczesnego Marsa nazwane Theia zderzyło się z młodą Ziemią. W wyniku potężnej siły uderzeniowej doszło do połączenia dwóch ciał niebieskich, wokół którego obracała się ogromna ilość kosmicznego gruzu.

księżyc powstanie44. Kosmiczny gruz, wyrzucony w przestrzeń kosmiczną ukształtował się ostatecznie jako dwa ciała niebieskie – dwa księżyce, z których mniejszy miał około tysiąca kilometrów średnicy. Po około 100 milionów lat od tego wydarzenia, doszło do kolejnej kolizji i ukształtowania się nowego księżyca.księżyc powstanie55. Pomiędzy 5,1 a 3,8 miliarda lat temu, Księżyc był bardzo często bombardowany przez asteroidy. Efekt tego bombardowania możemy oglądać dzisiaj nawet przy prostym teleskopie.

Source SPACE.com: All about our solar system, outer space and exploration.