Koniec września urozmaici nam zbliżenie się Marsa do Antaresa – najjaśniejszej gwiazdy w konstelacji Skorpiona. 29 dnia tego miesiąca do tej pary dołączy Księżyc. Nastąpi koniunkcja Księżyca, Marsa i Antaresa.

Zjawisko będzie widoczne bardzo krótko. Aby je zaobserwować, trzeba skierować wzrok nisko nad południowo-zachodni horyzont około pół godziny po zachodzie Słońca. Pod Księżycem dostrzeżemy czerwonawego Marsa, pod którym z kolei powinnismy widzieć Antaresa w tym samym kolorze. Obiekty przestaną być widoczne ze względu na małą wysokość nad horyzontem już około godziny 20.

Koniunkcja Księżyca, Marsa i Antaresa 29.09.2014 godz. 19:00 (źr. Stellarium)
Koniunkcja Księżyca, Marsa i Antaresa 29.09.2014 godz. 19:00 (źr. Stellarium)

Marsa i Antaresa łączy szczególna więź. Na niebie wyglądają niemal identycznie i niewprawne oko z łatwością może je ze sobą pomylić. Dlatego właśnie starożytni Grecy nazwali czerwoną gwiazdę Antares, co oznacza „Przeciwnik Aresa” (Anty Ares; Ares to grecki odpowiednik rzymskiego Marsa) lub „Podobny do Aresa” w zależności od źródła tłumaczenia. W rzeczywistości mamy oczywiście do czynienia z zupełnie różnymi ciałami niebieskimi. Mars to rzecz jasna skalista planeta, natomiast Antares jest gwiezdnym gazowym czerwonym nadolbrzymem o średnicy 850 razy większej od średnicy Słońca.