Księżyc okazuje się młodszy
Zdjęcie pixabay.com

Okazuje się, że księżyc jest jednak młodszy, niż jak dotąd powszechnie uważano. Dotychczasowa teoria traktująca o powstaniu księżyca zakłada, że nieznana planeta uderzyła w Ziemię – wielkości Marsa lub większa – doprowadziła do oderwania się ogromnych ilości mas skalnych, które uformowały księżyc. Co miało mieć miejsce jakieś 4,56 miliarda lat temu.

Najnowsze ustalenia naukowców obalają te ustalenia. Po przebadaniu skał księżycowych, okazuje się, że najprawdopodobniej masy z których formował się księżyc są młodsze o około 100 milionów lat. Odkrycie to pomoże dokładniej zrozumieć mechanizmy, które zachodziły na naszej planecie w pierwszych latach jej formowania się.

Jak donosi Richard Carlson z Carnegie Institution of Science w Waszyngtonie – „młodszy wiek Księżyca wnosi szereg różnych implikacji związanych z jego późniejszym formowaniem się. Na przykład, jeśli Ziemia posiadała wówczas pierwotną atmosferę, to czy uderzenie w nią ogromnego obiektu nie spowodowało jej zniszczenia?”

Wiek Układu Słonecznego i Księżyca

Naukowcy ustalili, że wiek układu słonecznego wynosi 4,568 miliarda lat, potrafią nawet ustalić i sprecyzować powstanie nawet małych obiektów. Właśnie dzięki temu, że podczas zwykłego łączenia się konkretnych obiektów w większe dochodziło to topienia się mas skalnych. Precyzując – analizy meteorytów, które pochodziły od asteroidy Vesta wykazały, że wszystkie te odłamki połączyły się w jedną całość i są tego samego wieku co Układ Słoneczny. Krótko po uformowaniu się asteroida wychłodziła się, przez co nie doszło do jej rozbudowania się. Jednak trudno na tym założeniu obliczyć wiek większych obiektów znajdujących się w przestrzeni kosmicznej.

Jak podkreślają naukowcy im większy postęp techniczny, tym większy postęp badań. Dlatego mają nadzieję, że kolejne odkrycia jeszcze lepiej pozwolą im poznać te mechanizmy i procesy, które przyczyniły się do uformowania świata i kosmosu jaki obecnie znamy.