Lwy w Afryce są zagrożone
Lwy w Afryce są zagrożone (pixabay.com)

Bardzo trudna sytuacja zapanowała we wschodniej Afryce, gdzie zagrożone wyginięciem objęte są miejscowe lwy. Królowi zwierząt, bo tak często mówi się o lwie, zagraża najstraszniejszy drapieżnik na ziemi – człowiek. Poprzez coraz większe ograniczanie terenów łownych dramatycznie spadła liczba tych zwierząt.

Obecnie jest mniej niż 250 dorosłych lwów, w wieku rozrodczym. Nic dziwnego, że istnieje ryzyko wyginięcia całej populacji. Należy zaznaczyć, że lwy z wschodniej części Afryki są odmienne od tych pozostałych. Jeszcze w 2005 roku lwy wschodnioafrykańskie mogły swobodnie zamieszkiwać 21 obszarów chronionych. W 2014 liczba ta zmalała do niespełna 4 rezerwatów.

Lwy w Afryce zagrożone są wyginięciem
Ciemniejszy kolor siwy oznacza historyczny obszar występowania lwów. Pomarańczowym kolorem oznaczone są tereny, gdzie lwy występują dzisiaj. (Grafika PLOS)

Raporty przedstawione przez naukowców są bezlitosne. Obecnie lwy zamieszkują 1,1% swoich dawnych terenów. Większa część z nich została przejęta i zamieniona na pola uprawne.

Coraz mniej miejsca dla lwów

Jak widać na załączonej grafice, lwy wschodnioafrykańskie występują tylko w 5 krajach. W Senegalu, Nigerii, Nigru, Beninie i Burkina-Faso.

Lwy te posiadają inny kod genetyczny, nie spotkany wśród innych osobników. Jeśli w ich obecnym położeniu nic się nie zmieni, w najbliższym czasie ten gatunek czeka całkowita zagłada.

Jak było wspomniane główną przyczyną ograniczenia występowania tego gatunku jest zabieranie przez człowiek jego naturalnych terenów łownych i zamienianie go na pola uprawne. Wiele od siebie dołożyli również kłusownicy.

Zwierze to ma szczególne znaczenie dla mieszkańców i państw, na których występuje. Jest symbolem dumy, godności i siły miejscowych rządów. Sytuacja będzie bardzo trudna do opanowania z racji, że z problemem muszą uporać się jedne z najbiedniejszych państw na świecie.