Komunikacja kruków
Zdjęcie (pixabay.com)

Ludzie oraz ich bliżsi naczelni kuzynowie są dobrze znani ze swojej wysokiej inteligencji i zdolności towarzysko – społecznych. Można by wprawdzie usłyszeć trafne porównania typu bycia ptasim móżdżkiem, jednakże ptaki czasem potrafią zaskoczyć nas swoją inteligencją. Okazuje się, że u kruków można zaobserwować bardzo wysoko rozwinięte więzi społeczne.

Nie wiele wiemy o zdolnościach społecznych kruków. Badania dowodzą, że są bardziej łebskie niż mogliśmy się spodziewać. Są w stanie działać grupowo i zachowywać przy tym dynamizm społeczny, który cechuje jedynie ludzi! Kruki autentycznie zmieniają wydawane przez siebie odgłosy w odpowiedzi na usłyszany głos innego osobnika – zależnie czy należącego do własnego stada czy obcego.

Komunikacja społeczna kruków

Jorg Massen wraz z ekipą badaczy z Uniwersytetu Wiedeńskiego pragnął dowiedzieć się więcej na temat ptasich zdolności społecznych. W tym celu pilnie obserwował i śledził „krucze obyczaje” w ich grupach. W periodyku „Nature Communications” zawarł wnioski ze swoich badań, opisujące poziom inteligencji kruków oraz czy są one w stanie zrozumieć relacje i więzi ich własnych grup „społecznych” do których należą.

Kruki, w czasie kłótni o pozycję w stadzie decydowały między sobą o lepszy dostęp do żywności i innych zasobów dla najwyżej cenionych jednostek w grupie. Samce zawsze przewyższały samice, wskutek czego największe sprzeczki dochodziły pomiędzy przedstawicielami tej samej płci. Konfrontacje są inicjowane przez najwyżej „postawione” kruki w stadzie, które przeciwnie do tych najniżej cenionych, emitują konkretne komunikaty o swojej dominacji. Zazwyczaj te niższe rangą są zmuszone uznać ją. Dzięki temu dominujący kruk może utrzymać swoją pozycję. Naturalne, że czasem kruk niższy rangą społeczną nie akceptuje sygnału dominacji innego, tym samym podważa jego dominującą pozycję.  Takie sytuacje prowadzą do nowych sprzeczek i zmian w strukturze społecznej kruków.

Massen nagrywał takie konflikty. Ptak niższej rangi w sposób specyficzny odpowiadał na hasło dominacji w stadzie. Zespół badacza przechwytywał komunikaty kruków z różnych grup. Wybrane kruki izolowano i trzymano w zamknięciu. Puszczano wtedy nagrania z różnych komunikatów, naśladując sytuację, gdzie kruk podsłuchiwał rozmowę dwóch innych podczas sprzeczki. „Monitorujemy ich odpowiedzi, aby sprawdzić jak reagują podczas zwyczajnej rozmowy o dominację i tej przeciwnej” – mówi Massen. – „Korzystaliśmy z różnych nagrań aby sprawdzić podobieństwo zachowania na komunikację wśród paru grup”

Stresujący związek kruków

Kruki po usłyszeniu komunikatów mówiących o podważeniu pozycji dominującego samca zachowują się nerwowo. Biegają i stukają w swoje pióra. Jeszcze większy poziom stresu przychodzi wraz z puszczeniem nagrań konfrontacji wśród osobników tej samej płci. Co warto zauważyć, konflikt wśród dwóch samic nie będzie miał większego wpływu na „ranking” dominującego samca, jednak na inną samicę – już tak. Samice kruka są bardziej zestresowane niż samce, co może się wiązać z faktem, że mają niższy poziom społeczny w swoich stadach, gdyż z reguły zajmują one tam niższe miejsca (po samcach) wskutek czego mają bardziej ograniczony dostęp do pożywienia.

Ciekawe zdolności kruków

Jednak najbardziej zaskakującym przypadkiem było odkrycie, że kruki lepiej zauważają proces walki o pozycję dominującą w stadach obcych niż w swoim własnym. Co ciekawe, słysząc je wykazywały mniej stresu. „To pokazuje, że kruki są w stanie stworzyć mentalną reprezentację dynamicznej relacji z grupami, z którą nigdy wcześniej nie obcowały. To podobnie jak sytuacja, gdy oglądamy telewizję. Taka zdolność nie została jeszcze znaleziona nawet u małp!” – mówi Massen. Niestety istnieją pewne ograniczenia i luki. Alex Thornton z Uniwersytetu w Exeter wyjaśnia: „Wyniki w tym badaniu są ciekawe, ale należy zwrócić uwagę, jak grupy kruków były przetrzymywane. Odległość między nimi była na tyle mała, że mogło to mieć wpływ na ich ocenę i zachowania pomiędzy nimi.”

Pomimo tej uwagi wyraźnie widać, że kruki posiadają umiejętności społeczne, potrafią działać w grupach i wykazywać poziom inteligencji zbliżony do naszej. Zauważana jest też więź z innymi krukami. Krucza inteligencja może ewoluować wraz z rozwojem wspólnot społecznych. „Inteligencja pomaga krukom uprawiać pewnego rodzaju politykę w ich grupie społecznej i zyskiwać przewagę. Na przykład zrozumienie rangi danego osobnika w grupie może wpływać na to, kogo wybiorą na polowanie, kogo jako potencjalnego kruka dominującego, a którego należy omijać” – mówi Massen.