Druga Ziemia (NASA)
Druga Ziemia (NASA)

Astronomom udało się odkryć planetę spoza Układu Słonecznego, która swoimi rozmiarami zbliżona jest do Ziemi. Posiada skalisty skład podobny do naszej planety – Kepler 78b, bo tak została nazwana przez badaczy – obiega swoją gwiazdę w ciągu 8,5 godziny powodując tym samym, że na jej powierzchni panują piekielnie gorące warunki, niemożliwe do powstania tam życia. O wynikach badań naukowcy informują na łamach czasopisma Nature.

Druga Ziemia w kosmosie

Naukowcy informują, że planeta Kepler-10b ma brata, planeta została tak nazwana od kosmicznego teleskopu Kepler. Ta wiadomość cieszy, gdyż powiększa się rodzina planet  Kepler, co jest dowodem progresu w obserwacjach kosmosu. Dzięki efektowi Dopplera (polega na pozornej zmianie częstotliwości fali odbieranej przez obserwatora wywołanej ruchem źródła fali lub obserwatora) uzyskuje się coraz to większą precyzję w pomiarach masy mniejszych planet. Być może w końcu uda się osiągnąć marzenie astronomów i znaleźć życie poza Ziemią?

Planeta Kepler-78b

Planeta Kepler-78b została odnaleziona dzięki użyciu kosmicznego teleskopu Kepler, który od 4 lat równocześnie obserwuje ponad 150 000 gwiazd, szukając charakterystycznych załamań i zaników światła spowodowanych przez przemieszczające się planety.

Dwa niezależne zespoły badawcze użyły teleskopów znajdujących się na Ziemi, aby móc w stu procentach potwierdzić odkrycie planety Kepler-78b. W celu ustalenia masy planety grupy badawcze użyły metody prędkości radialnej, dodatkowo zamierzają określić jak bardzo grawitacja planety oddziałuje na swoją gwiazdę, powodując jej drżenie.

Nowo odkryta planeta jest około 20% większa od Ziemi, a jej masa jest większa o około 70%, również jej gęstość jest zbliżona do błękitnej planety. Daje to przesłanki twierdzeniu, że Kepler-78b składa się głównie ze skał i żelaza. Gwiazda wokół, której krąży jest mniejsza od Słońca, zlokalizowana jest około 400 lat świetlnych od Ziemi, w konstelacji Łabędzia. Dokładne porównanie nowo odkrytej planety do Ziemi przedstawia poniższa ilustracja.

Druga ziemia (NASA)
Druga Ziemia (NASA)