Straty na wybrzeżu okazały się bardzo kosztowne i wyniosły ponad 20 milionów złotych

W dniach 6-8 grudnia nad naszym krajem szalał orkan Ksawery, który spowodował ogromne straty materialne szczególnie na polskim wybrzeżu. Huraganowy wiatr spowodował sztorm nawet do 11 stopni w skali Beauforta. W rezultacie mieliśmy do czynienia z tzw. cofką, która spowodowała, że poziom wody miejscami podniósł się o 1 metr.

Wzburzone morze atakujące brzegi spowodowało ogromne szkody w pasie nadmorskim. Urząd Morski w Słupsku wycenił straty na blisko 22 milionów złotych. „W zakresie zniszczeń wałów wydmowych oraz umocnień biotechnicznych straty zostały wycenione na około osiem milionów złotych. Na 10 grudnia zewidencjonowano 2280 sztuk drzew powalonych i wyrwanych z korzeniami, które trzeba usunąć, aby zachować właściwy stan bezpieczeństwa w granicach pasa technicznego” – informuje Tomasz Bobin, dyr. Urzędu Morskiego w Słupsku.

Poza tym łączna kubatura strat dotycząca sztucznych plaż, które powstały w wyniku zasilania piaskiem brzegu morskiego w latach 2012-13, wynosi około 290 tysięcy metrów. Stwierdzono też uszkodzenie lub zniszczenie 23 zjazdów technicznych na plaże. Uszkodzenia są tak duże, że uniemożliwiają korzystanie z nich.

Według dyr. Bobina Urząd Morski w Słupsku nie będzie potrzebował nadzwyczajnych funduszy na usunięcie szkód oraz odtworzenie części zabranych przez morze plaż, bo te zadania będzie realizował w ramach projektów planowanych na przyszły rok.