Model prognozujący zorzę Polarną

Naukowcy stworzyli model, który po przetworzeniu danych z wybuchów na Słońcu, bardzo precyzyjnie stworzy mapę ukazującą, gdzie i kiedy rozbłyśnie zorza polarna. Dane ukazują dokładne informacje na temat widzialności, intensywności oraz energii cząsteczek.

Za odyssei.com: „Zorza polarna to rozbłyski światła w wysokich warstwach atmosfery. Zjawisko powstaje w jonosferze (wysokość 100 –400 kilometrów) i najczęściej występuje na wysokości 100 – 150 kilometrów. Występują jednak odstępstwa od reguły i zorza była polarna była notowana na wysokości 70 i 1000 kilometrów. Zorza powstaje poprzez wyrzucane przez słońce elektrony i protony, które natrafiając na atmosferę ziemską, pobudzają azot oraz wodór i w wyniku reakcji dochodzi do zjawiska świecenia. Cząstki słoneczne wnikają do atmosfery i ulegają przyspieszeniu. Pole magnetyczne ziemi, powoduje że cząstki wnikają w atmosferę w pobliże bieguna magnetycznego Ziemi. Zjawisku temu towarzyszą procesy jonizacji, które prowadzą do zakłóceń w odbiorze krótkich fal radowych.

Model stworzony przez P. Newell’a, (Johns Hopkins, Applied Physics Lab.) we współpracy z naukowcami z NESDIS National Geophysical Data Center (NGDC) przetwarza otrzymywane dane, generując precyzyjne mapy.

Model po raz pierwszy został sprawdzony 19 lutego 2014 roku. Wtedy doszło do koronalnego wyrzutu masy. Wtedy to, zorzę można było obserwować do 55* szerokości geograficznej. „Dane, jakie zarejestrowały urządzenia, nie są szczególnie imponujące – notowano już wartości znacznie większe. Jednak ukierunkowanie wyrzutu w stronę Ziemi zaowocowało wzrostem aktywności geomagnetycznej i powstała umiarkowanie silna burza magnetyczna, jawiąca się na naszym niebie jako świetlne strumienie rozciągające się na horyzoncie.” – podaje TVN24. Gdyby zjawisko to, wystąpiło kilka godzin wcześniej, najprawdopodobniej widziane byłoby w Polsce, niestety wschód Słońca przeszkodził w obserwacji zorzy w naszym kraju.

Prognoza zorzy polarnej
Prognoza zorzy polarnej. Grafika aurora-service.eu
Prognoza zorzy polarnej
Prognoza zorzy polarnej. Grafika aurora-service.eu

Poniżej przedstawiamy Państwu prognozowanie wystąpienia zorzy polarnej na półkuli północnej i południowej: