Regulamin

Regulamin

Korzystanie z serwisu MeteoSerwis24.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu przez Użytkowników, zamieszczania treści, komentarzy, materiałów i opinii.

Meteoserwis24.pl jest stroną prywatną

 

§ 1 Definicje użyte w Regulaminie

Serwis – strona internetowa MeteoSerwis24.pl.

Administrator – osoba, będąca administratorem i moderatorem Serwisu.

Właściciel – osoba będąca Właścicielem Serwisu.

Użytkownik – osoba korzystająca z portalu.

Materiały – treści znajdujące się na stronie oraz treści przesyłane przez Użytkowników w postaci treści, zdjęć, filmów.

Czat pogodowy – czat przeznaczony do dyskusji o pogodzie, zjawiskach i nie tylko.

§ 2 Zasady korzystania z serwisu MeteoSerwis24.pl

Osoby korzystające z Serwisu, będące Użytkownikami zobowiązują się do przestrzegania zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie. Korzystanie z Serwisu wiąże się z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 Zabrania się:

1. Używania wyrazów i treści wulgarnych lub uznawanych za obraźliwe.

2. Zamieszania treści, zdjęć, odnośników do treści pornograficznych, namawiających do nienawiści, przemocy, łamania prawa, łamiących prawa autorskie osób trzecich.

3. Zamieszczania treści, zdjęć, plików, odnośników, które mogą zawierać wirusy, mogące uszkodzić sprzęt wykorzystywany przez Użytkowników i Administratora.

4. Zabrania się spamowania, zamieszczania informacji i treści niezwiązanych z tematyką serwisu.

5. Zabrania się zamieszczania treści będących ogłoszeniami komercyjnymi i będącymi reklamą innych serwisów.

6. Zamieszczania treści obrażających innych Użytkowników.

7. Zamieszczania linków prowadzących na inne serwisy internetowe bez zgody Administratora.

 

§ 3 Administrator i jego prawa

Prawa Administratora:

1. Administrator może w przypadku łamania zasad niniejszego Regulaminu usuwać treści zamieszczane przez użytkowników bez informowania ich o tym fakcie, łącznie z blokowaniem dostępu do Serwisu.

2. Administrator może moderować wszystkie treści na stronie łącznie z treściami zamieszczanymi w Serwisie.

4. Administrator ma prawo przechowywać dane kontaktowe Użytkowników, a także adresy IP Użytkowników w przypadku naruszenia zasad korzystania Serwisu.

 

§ 4 Prawa Użytkowników

Użytkownik ma prawo do:

1. Korzystania z wszelkich zasobów Serwisu.

2. Zamieszczania treści, zdjęć, odnośników związanych z tematyką Serwisu, ale nie naruszających praw autorskich osób trzecich.

3. Komentowania artykułów, zdjęć zamieszczonych w Serwisie, wyrażania swoich opinii.

4. Korzystania z czatu w celu swobodnej dyskusji i wymiany zdań.

5. Użytkownicy, o ile są właścicielami przesyłanych materiałów mogą zezwolić Administracji na ich użycie na bieżące potrzeby serwisu (jego funkcjonowanie, promocję, w artykułach itp.).

 

§ 5 Materiały zawarte i użyte w Serwisie

Dozwolone jest kopiowanie materiałów umieszczanych na stronie za podaniem źródła (linku).

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu oraz Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zamieszczane: Materiały, odnośniki, wypowiedzi i opinie osób korzystających z Serwisu, a także za Materiały przez nich zamieszczane, komentarze, artykuły i opinie.

2. Administrator lub Właściciel Serwisu w ma prawo do zmiany postanowień w niniejszym Regulaminie bez konieczności powiadomienia o tym fakcie.

3. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji, tj. 20.10. 2013 rok.

4. Szanujemy Państwa opinię jednak wszelkie uwagi na temat serwisu, jego działania i treści na nim zamieszczanych prosimy przesyłać na adres mailowy – kontakt@meteoserwis24.pl. Uwagi zamieszczane w komentarzach lub czacie będą usuwane.

5. meteoserwis24.pl jest stroną prywatną, prowadzoną w celach hobbystycznych. Naszym celem jest informowaniem o wydarzeniach pogodowych ze świata i pisaniem prognoz. Prognozy przez nas zamieszczane są prognozami prywatnymi. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem danych przedstawionych w serwisie www.

1. Aktualizacja 11-12.11.2013 r.

2. Aktualizacja 25.03.2014 r.