W górach w Australii znaleziono najstarszy minerał na Ziemi – cyrkon. Odkrycia dokonano w 2001 roku, więc ponad dekadę temu, jednak dopiero w ostatnim czasie udało się dokładnie określić jego wiek. 

W celu dokładnej datacji powstania cyrkonu użyto nowoczesnej metody APT (atom-probe tomography), która pozwoliła na indywidualne wyliczenie atomów składających się na drobinę minerału. Dzięki wyliczeniom udało się określić wiek minerału na 4,374 miliarda lat. Oznacza to, że ów minerał powstał wcześniej niż Księżyc, a zarazem ukształtował się „chwilę” po powstaniu Układu Słonecznego. Nasza planeta z kolei datowana jest na około 4,5 miliarda lat.

Odkrycie to daje podstawy do przypuszczeń, że życie na Ziemi mogło powstać wcześniej niż dotychczas sądzono. Być może uda się znaleźć dowód, który potwierdzi tę tezę. Obecnie najstarsze bakterie datowane są na 3,4 miliarda lat.