W związku z ulewami, które utrzymywały się nad północnymi regionami Wietnamu doszło do powodzi, która zniszczyła drogę szybkiego ruchu. Nagranie pochodzi z 5 czerwca bieżącego roku, w czasie gdy robotnicy drogowi zajmowali się naprawą uszkodzonego odcinka.

Chwile przed powstaniem nagrania przeszła kolejna potężna ulewa. Na szczęście robotnikom w porę udało się uciec przed wielką wodą. Na nagraniu możemy zobaczyć jak powódź zmywa 2 domy, porywa ogromne płyty, a także jest w stanie przesunąć 16 tony walec drogowy.

Siła żywiołu jest naprawdę potężna, w związku z tym firma odbudowująca drogę, a także rząd zlecający prace powinen jeszcze raz przemyśleć koncepcje odbudowy drogi.