Parę godzin temu dość silne trzęsienie ziemi wystąpiło u wybrzeży zachodniej Grecji. Śmierć poniosła kobieta, która zginęła pod gruzami własnego domu. Zawaleniu uległo też kilka innych bydynków.

Epicentrum trzęsienia miało miejsce u wybrzeży morza Jońskiego. Siła wstrząsu wyniosła około 6,5-6,7 magnitudy – ośrodki badawcze podają różne wartości. Wstrząs był dość płytki, ponieważ wystąpił na głębokości 10 km.

trzęsienia ziemi grecja-compressed
Grafika: earthquaketrack.com/p/greece/recent

Podana powyżej grafika obrazuje, że region wschodniej części Europy południowej jest regionem aktywnym sejsmicznie. Wstrząsy znajdują się na małej głębokości, lecz nie posiadają niszczycielskiej siły.

Dzisiejsze trzęsienie ziemi spowodowało zawalenie kilku domów, a pod gruzami jednego z nich zginęła kobieta.